غربتنا دافع تفوقنا..

by خالد عقيل

اطلقنا مشروعنا لتدريب 1000 شاب وشابة انقطعوا عن التعليم بسبب الحرب بسوريا ولنبعدهم الحاجة او الهجرة او التطرف بتعليمهم ضمن اكثر من

W

I AM SHE: Syrian Women Building Peace..

by Josie Shagwert

Videos on Syrian women's leadership and peacebuilding, to empower them and inspire the world.

Successfully Funded
$6,680 Raised(111%) — 75 Funders

Save the rest in Aleppo by supporting Ambulance & Evacuati..

by UOSSM Union of Medica..

Save civilians lives and sustain them until they reach hospital, by securing ambulance system

Successfully Funded
$35,887 Raised(103%) — 77 Funders

Share my book..

by ندى الوفائي

Spreading culture, knowledge among young people in Istanbul through lending books

Campaign Ended

Archcom..

by Hasan Alouch

An E- platform for architectural contests to display and develop talents

Campaign Ended

Syrian refugees rehabilitation center for the enter the la..

by Mustafa

Syrian refugees in Turkey is facing the most important difficulties of language that can posses

Campaign Ended